Vereniging

Welkom

De "Vereniging voor de ziekte van Dupuytren" groepeert diegenen die lijden aan de ziekte van Dupuytren, de ziekte van Peyronie en de ziekte van Ledderhose.

Onze vereniging bestaat sinds 1997 en telt vele leden uit alle hoeken van Vlaanderen en Nederland.

We organiseren regelmatig samenkomsten, informele praatsessies waar iedereen terecht kan met vragen, problemen en ervaringen, afgewisseld met informatieve sessies met gastsprekers uit de medische wereld (chirurgen, huisartsen, genetici, enz...). Enkele van deze sessies worden in extenso op deze website weergegeven.

Voor nieuwe samenkomsten en praatsessies wensen we u langs digitale weg te contacteren. We kijken speciaal uit naar nieuwe ontwikkelingen binnen de medische en farmaceutische sector en brengen u daarover informatie. Registreer u alvast.


Wegens misbruik werd intern beslist om het forum te sluiten. Wij hopen op jullie begrip hiervoor.

Mensen die nieuw lid willen worden van onze vereniging of lid willen blijven registreren zich best op via onze registratiepagina. Op die wijzen kunnen we in contact met elkaar blijven !
Indien u er een bestaand e-mail adres achterlaat, kunnen we u via de globale rondzendbrief informeren bij nieuwe gebeurtenissen. Bovenaan de website zullen we trouwens steeds een nieuwe link toevoegen indien dit plaatsvindt.

Onze vereniging werkt onder supervisie van het "Trefpunt-Zelfhulp" Trefpunt zelfhulp en is samengesteld uit vrijwillige en onbezoldigde medelotgenoten.

Wij hopen u zo goed mogelijk te kunnen informeren en danken u voor u vertrouwen.

Het bestuur.Deze website is louter informatief en bestemd voor onze leden en medisch geïnteresseerden. Zij mag niet gebruikt worden, vermenigvuldigd worden of opgeslagen in enige vorm of op enige wijze ! Het rechtstreeks overnemen van artikels en die op het internet plaatsen, ook wel "Phishing" genoemd, is ten strengste verboden! Bedankt voor uw begrip en respect.
Proclaimer

Vereniging voor de ziekte van Dupuytren, Peyronie & Ledderhose
© 2012-2018
webdesign: highgate´57