Vereniging

Dankwoord

Een speciaal dankwoord gaat uit naar volgende personen :

Dankzij de inzet van 3 personen is deze vereniging kunnen groeien tot een echte zelfhulpgroep. De voorzitter Francois Mathys heeft gezorgd voor de organisatie, Clementine Appelmans voor de administratie en last but not least Eddy Vandersmissen, die de zelfhulpgroep reeds 15 jaar geleden op de "kaart" heeft gezet. Dit was in de prille beginjaren van het internet. Een prestatie en bedankt, Eddy.


 • Gerlinde Willems.
  In haar laatste jaar kinesitherapie trad zij toe tot onze zelfhulpgroep. Zij heeft zich als jonge studente verdiept in de ziekte van Dupuytren en ze ging tijdens haar laatste schooljaar als het ware slapen en opstaan met (de ziekte) van Dupuytren. Na vele maanden, weken en dagen werken kwam haar eindwerk tot stand. Het droeg de naam 'OPEN JE HAND - De postoperatieve kinebehandeling bij de ziekte van Dupuytren'. Ze heeft dit eindwerk aangeboden tot het behalen van het diploma 'Graduaat in de Kinesitherapie'. Gerlinde Willems (1997 - 1998).

  Gerlinde Willems heeft niet alleen het kinesitherapeutisch aspect van de ziekte van Dupuytren omschreven, maar ze heeft eveneens uitgebreid de pathologie van de ziekte van Dupuytren in het daglicht gesteld. Ze heeft ons een exemplaar van haar eindwerk geschonken en de toestemming gegeven om het te gebruiken ter verwerking op het internet.
 • Prof. P. Wylock (plastisch chirurg)
  Academisch ziekenhuis VUB-Jette Laarbeeklaan, 1 1090 Jette 02/477.41.11

  Prof. P. Wylock was onze eerste gastspreker op zaterdag 26 april 1997 en wij danken hem voor zijn omschrijving over de ziekte van Dupuytren. Prof. P.Wylock is een chirurg met grote medische ervaring en heeft hiermee veel bijgedragen tot informatie op deze internetsite.
  Prof. P.Wylock zien we als "geestelijke vader" van onze vereniging. Hij ligt aan de basis van onze vereniging, waarvoor we hem eeuwig dankbaar zullen blijven!!! We wensen hem een welverdiende einde loopbaan toe volgend jaar.
 • Dr. Ludo Coenen (handchirurg)
  AZ Sint-Maarten Leopoldstraat, 2 ,2800 Mechelen 015/40.95.75 - e-mail: ludo.coenen@emmaus.be

  Dr. Ludo Coenen ondersteunt onze vereniging met zijn medische kennis. We danken hem voor zijn deskundig advies en voor zijn uitgebreide medische informatie en didactisch materiaal waarvan wij mochten gebruik maken voor het mede samenstellen van deze internetsite.
 • Bart Detavernier (kinesitherapeut)
  Bart Detavernier Licentiaat - kinesitherapie Tivolilaan, 94 2800 Mechelen 015/33.67.06

  Bart Detavernier is een zeer ervaren kinesitherapeut en hij heeft zich speciaal ingezet om onze vereniging nuttige informatie te verschaffen over het kinesitherapeutisch aspect bij de ziekte van Dupuytren.
 • Professor-Dokter K. Devriendt (geneticus)
  Universitair Ziekenhuis Gasthuisberg, Centrum Voor Menselijke Erfelijkheid. Herestraat 49, 3000 Leuven - 016/34.59.03

  Op zaterdag, 2 oktober 1999, om 09h30, ging er in de vergaderzaal gelegen in de gebouwen van het departement Sociale Wetenschappen, E. Van Evenstraat 2C te 3000 Leuven een voordracht door over de menselijke erfelijkheid. Professor-Dokter K. Devriendt van de K.U. Leuven was onze gastspreker. Hij had zich speciaal voor deze lezing vrijgemaakt. We danken hem speciaal voor zijn uiteenzetting.
 • Dokter-Chirurg Johan Govaerts (uroloog)
  AZ Sint- Maarten. Leopoldstraat 2, 2800 Mechelen - 015/40.95.11

  Op zaterdag, 25 maart 2000, om 09h30, ging er in de polyvalente zaal van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Maarten campus-Mechelen, Leopoldstraat, 2 te 2800 Mechelen een voordracht door over de ziekte van Peyronie. Als spreker mochten wij dokter chirurg Johan Govaerts verwelkomen. Wij danken hem voor zijn uiteenzetting.

Wij hopen deze lijst, met medisch ervaren en bekwame vorsers, professoren, chirurgen, kinesitherapeuten e.a te mogen aanvullen in de toekomst. Zonder deze mensen uit de medische sector staan we nergens.Deze website is louter informatief en bestemd voor onze leden en medisch geïnteresseerden. Zij mag niet gebruikt worden, vermenigvuldigd worden of opgeslagen in enige vorm of op enige wijze ! Het rechtstreeks overnemen van artikels en die op het internet plaatsen, ook wel "Phishing" genoemd, is ten strengste verboden! Bedankt voor uw begrip en respect.
Proclaimer

Vereniging voor de ziekte van Dupuytren, Peyronie & Ledderhose
© 2012-2018
webdesign: highgate´57