Proclaimer

Cookies

Deze website gebruikt geen cookies om gebruik te traceren, wel wordt gebruik gemaakt van Google Analytics teneinde bezoekersinformatie te analyseren. Hiertoe worden aan de hand van uw IP-adres, onder andere internet-verkeersgegevens en gegevens over uw browsertype en computer verzameld. Wij gebruiken deze gegevens niet om u persoonlijk te identificeren.

Google Analytics

  • Bewerkersovereenkomst:
    Op grond van artikel 14 van de Wet Bescherming Persoonsgegevens werd een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. In deze overeenkomst werd vastgelegd dat Google alleen als bewerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van uw websitebezoekers.
    De overeenkomst werd gesloten op 12 april 2018.
  • Anonimiseren van het IP-adres:
    Een ander aandachtspunt is het IP-adres omdat dit een persoonsgegeven is. Door deze functionaliteit toe te passen werd een extra stap ondernomen om te voorkomen dat data tot op het niveau van een enkele bezoeker kan worden teruggehaald. Om de "anonymize IP functie" binnen Google Analytics te kunnen gebruiken werd er een toevoeging gedaan aan de tracking code die op de site wordt geladen. Het volledige IP-adres wordt in dit geval nooit op de harde schijf opgeslagen. Nadeel is dat de geografische tracking hierdoor minder nauwkeurig is.
    Deze aanpassing gebeurde op 15 mei 2018.

Persoonsgegevens

Via het registratieformulier worden persoonsgegevens door de Vereniging voor de ziekte van Dupuytren verwerkt. De informatie zal uitsluitend intern worden gebruikt voor het verspreiden van een eventuele nieuwsbrief . Inschrijvers kunnen ten allen tijde hun gegevens opvragen en/of laten verwijderen. Neem hiervoor contact op met de verantwoordelijke, François Mathijs.
* De verwerking is nodig om de service te kunnen verlenen. De informatie wordt niet doorgespeeld aan derden.

Deze website is louter informatief en bestemd voor onze leden en medisch geïnteresseerden. Zij mag niet gebruikt worden, vermenigvuldigd worden of opgeslagen in enige vorm of op enige wijze ! Het rechtstreeks overnemen van artikels en die op het internet plaatsen, ook wel "Phishing" genoemd, is ten strengste verboden! Bedankt voor uw begrip en respect.
Proclaimer

Vereniging voor de ziekte van Dupuytren, Peyronie & Ledderhose
© 2012-2018
webdesign: highgate´57