Ziekte van Peyronie

pathologie.

De evaluatie van de ziekte van Peyronie gaat niet alleen samen met een verkromming van de penis, maar is dikwijls geassocieerd met de onmogelijkheid tot het bekomen van een erectie, dit omdat de verhardingen zich kunnen interfereren in het spierweefsel en zo de bloedvaten kunnen toedrukken welke door de penis lopen die nodig zijn tot het bekomen van een erectie. Daardoor kunnen bloedlekken in de penis ontstaan welke opnieuw in de algemene circulatie terechtkomen, leiden tot de onmogelijkheid om tot een erectie te komen.

De methode die zowel gebruikt wordt voor de evaluatie van de graden van verkromming en de ernst van de onmogelijkheid tot het komen van een erectie noemt men 'Duplex Ultrasonography'. Deze procedure gaat gepaard met injecties van een mengsel van medicijnen die voor een erectie zorgen. Met een ultrasone sonde wordt dan de bloeddoorstroming in de penis gevisualiseerd. Dit laat de arts toe om de verkromminghoek te bepalen en de bloeddoorstroming in de aderen van de penis te bestuderen.

De chirurg kan aan de hand van deze informatie een aangepaste behandelingswijze opstellen om toe te passen op deze afwijking.
Het is belangrijk er de nadruk op te leggen dat wanneer een individu een ernstige vorm van de 'ziekte van Peyronie' vertoont en een chirurgische behandeling noodzakelijk is, zijn erectie ongeveer dezelfde zal zijn als dat zij was voor de ingreep.


Deze website is louter informatief en bestemd voor onze leden en medisch geïnteresseerden. Zij mag niet gebruikt worden, vermenigvuldigd worden of opgeslagen in enige vorm of op enige wijze ! Het rechtstreeks overnemen van artikels en die op het internet plaatsen, ook wel "Phishing" genoemd, is ten strengste verboden! Bedankt voor uw begrip en respect.
Proclaimer

Vereniging voor de ziekte van Dupuytren, Peyronie & Ledderhose
© 2012-2018
webdesign: highgate´57