Ziekte van Peyronie

Een overzicht.

De ziekte van Peyronie komt voor in het weefsel van de penis. De Franse chirurg 'François Peyronie' omschreef deze ziekte reeds 250 jaar geleden. Het weefsel van de penis wordt aangetast door Peyronieplaques of verhardingen. Deze ontwikkelen zich in de wand van het weefsel dat het 'corpus cavernosum' omringt. Dit is de structuur die zich met bloed vult tijdens een normale erectie. Deze plaques veroorzaken pijn tijdens de erectie, evenals een kromming van de penis. (figuur-1)

Wanneer de plaques of verhardingen te groot worden, resulteert dit tot twéé klinische problemen:

  1. Er is een verkromming van de penis. Deze verkromming kan zulke ernstige vormen aannemen dat het normale geslachtsverkeer zo goed als onmogelijk wordt.
  2. De plaques kunnen de oorzaak zijn van een drastische vermindering van stijfheid tijdens een erectie.

Volgens raming heeft 1% van de mannelijke bevolking enige vorm van de ziekte van Peyronie. De meeste gevallen doen zich voor tussen het 40ste en 70ste levensjaar, maar de ziekte van Peyronie kan steeds op een willekeurige leeftijd voorkomen.

Het blanke ras is er veel meer vatbaar voor dan de anderen. De oorzaak van de ziekte van Peyronie is onbekend.

Een associatie met gelijkaardige weefselaandoeningen in het lichaam komt dikwijls voor. De ontwikkeling van knobbels in de voetzool of aan de tenen met contracties tot gevolg, gekend als 'de ziekte van Ledderhose'; de aandoening van het trommelvlies, gekend als 'trommelvliessclerose'; en de aantasting van de handpalm, gekend als 'de ziekte van Dupuytren'; behoren allen tot hetzelfde ziektebeeld. Ongeveer 10 % van de patiënten die lijden aan de ziekte van Peyronie hebben ook de contractie van Dupuytren.

De evaluatie van de ziekte van Peyronie gaat niet alleen samen met een verkromming van de penis, maar is dikwijls geassocieerd met de onmogelijkheid tot het bekomen van een erectie, dit omdat de verhardingen zich kunnen interfereren in het spierweefsel en zo de bloedvaten kunnen toedrukken welke door de penis lopen die nodig zijn tot het bekomen van een erectie. Daardoor kunnen bloedlekken in de penis ontstaan welke opnieuw in de algemene circulatie terechtkomen, leiden tot de onmogelijkheid om tot een erectie te komen.

De methode die zowel gebruikt wordt voor de evaluatie van de graden van verkromming en de ernst van de onmogelijkheid tot het komen van een erectie noemt men 'Duplex Ultrasonography'. Deze procedure gaat gepaard met injecties van een mengsel van medicijnen die voor een erectie zorgen. Met een ultrasone sonde wordt dan de bloeddoorstroming in de penis gevisualiseerd. Dit laat de arts toe om de verkromminghoek te bepalen en de bloeddoorstroming in de aderen van de penis te bestuderen.


Deze website is louter informatief en bestemd voor onze leden en medisch geïnteresseerden. Zij mag niet gebruikt worden, vermenigvuldigd worden of opgeslagen in enige vorm of op enige wijze ! Het rechtstreeks overnemen van artikels en die op het internet plaatsen, ook wel "Phishing" genoemd, is ten strengste verboden! Bedankt voor uw begrip en respect.
Proclaimer

Vereniging voor de ziekte van Dupuytren, Peyronie & Ledderhose
© 2012-2018
webdesign: highgate´57