Ledderhose

Behandeling

Bij verbuiging, contractie van de tenen en moeilijk stappen laat de patiënt zich best chirurgisch behandelen. Indien de knobbels op minder pijnlijke plaatsen voorkomen zoals in de voetplooi of andere locaties waar men niet op stapt, wacht men beter met laten opereren.

De operatie aan de voeten verschilt trouwens met die aan de hand, omdat de knobbeltjes daar veel moeilijker weg te halen zijn en de revalidatie veel langer duurt. Bij een operatieve ingreep aan de voeten is de pijn bij de meeste patiënten slechts van korte duur, meestal 1 nacht en men hoeft in de beste gevallen geen pijnstillers te slikken. Na een ingreep aan de voeten mag men meestal ook mits begeleiding onmiddellijk naar huis toe. Na 2 à 3 weken worden de hechtingen door de huisarts verwijderd.
De meeste Ledderhosepatiënten hebben 's morgens na het uit bed stappen de meeste pijn aan hun voeten.

Kramp en kortstondige pijnscheuten zijn de meest voorkomende klachten, maar die verdwijnen snel na wat gelopen te hebben. De meeste patiënten leren er mee leven en komen tot het besluit om zich niet te laten opereren.


Deze website is louter informatief en bestemd voor onze leden en medisch geïnteresseerden. Zij mag niet gebruikt worden, vermenigvuldigd worden of opgeslagen in enige vorm of op enige wijze ! Het rechtstreeks overnemen van artikels en die op het internet plaatsen, ook wel "Phishing" genoemd, is ten strengste verboden! Bedankt voor uw begrip en respect.
Proclaimer

Vereniging voor de ziekte van Dupuytren, Peyronie & Ledderhose
© 2012-2018
webdesign: highgate´57