Vereniging voor de ziekte van Dupuytren, Peyronie en Ledderhose

Welkom op onze website.

Nieuws

De "Vereniging voor de ziekte van Dupuytren" groepeert diegenen die lijden aan de ziekte van Dupuytren, de ziekte van Peyronie en de ziekte van Ledderhose.

Onze vereniging bestaat sinds 1997 en telt vele leden uit alle hoeken van Vlaanderen en Nederland.

We organiseren regelmatig samenkomsten, informele praatsessies waar iedereen terecht kan met vragen, problemen en ervaringen, afgewisseld met informatieve sessies met gastsprekers uit de medische wereld (chirurgen, huisartsen, genetici, enz...). Enkele van deze sessies worden in extenso op deze website weergegeven.

Voor nieuwe samenkomsten en praatsessies wensen we u langs digitale weg te contacteren. We kijken speciaal uit naar nieuwe ontwikkelingen binnen de medische en farmaceutische sector en brengen u daarover informatie. Registreer u alvast in ons forum.

Mensen die nieuw lid willen worden van onze vereniging of lid willen blijven registreren zich best via onze registratiepagina. Op die wijze kunnen we in contact met elkaar blijven !
Indien u er een bestaand e-mail adres achterlaat, kunnen we u via de globale rondzendbrief informeren omtrent nieuwe gebeurtenissen. Bovenaan de website zullen we trouwens steeds een nieuwe link toevoegen indien dit plaatsvindt.

Dankzij de inzet van 3 personen is deze vereniging kunnen groeien tot een echte zelfhulpgroep. De voorzitter François Mathys heeft gezorgd voor de organisatie, Clementine Appelmans voor de administratie en last but not least Eddy Vandersmissen, die de zelfhulpgroep reeds 15 jaar geleden op de "kaart" heeft gezet. Dit was in de prille beginjaren van het internet. Een prestatie en bedankt ,Eddy.


Deze website is louter informatief en bestemd voor onze leden en medisch geïnteresseerden. Zij mag niet gebruikt worden, vermenigvuldigd worden of opgeslagen in enige vorm of op enige wijze ! Het rechtstreeks overnemen van artikels en die op het internet plaatsen, ook wel "Phishing" genoemd, is ten strengste verboden! Bedankt voor uw begrip en respect.

Vereniging voor de ziekte van Dupuytren, Peyronie & Ledderhose
© 2012-2016
webdesign: highgate´57