Nieuws - In de pers

Artikel uit de Artsenkrant van vrijdag 25 september 2015 (nr.2420)
n.a.v. de geneeskundige dagen Antwerpen 10-12 september in UIA.

Dupuytren: collagenase of openpalmchirurgie ?

De behandeling van de ziekte van Dupuytren is symptomatisch. De internationale maatstaf voor behandeling is wanneer de patiënt de hand niet meer vlak op tafel kan leggen. Handchirurg dr. Ludo Coenen (AZ St-Maarten, Mechelen) legde op de Geneeskundige dagen van Antwerpen uit waarom hij toch de voorkeur geeft aan de partiële fasciectomie met open palm.

Bedoeling van de behandeling van de ziekte van Dupuytren is de koorden die tot contractuur leiden, te breken zodat de handfunctie wordt hersteld. Deze koorden ontstaan vanuit nodules die worden gemedieerd door myofibroblastenproliferatie. Er zijn nu al negen genen gelinkt aan de ziekte die autosomaal dominant met wisselende penetratie wordt overgeërfd. Als uitlokkende factoren worden vandaag alleen nog minitraumata en traumata (waaronder operaties en fracturen) weerhouden; diabetes, alcoholisme en epilepsie zijn dat in de laatste studies niet meer.

Verschillende technieken

Er zijn een aantal heelkundige technieken gangbaar: de partiële fasciectomie met of zonder openpalmtechniek, met of zonder huidgreffe, de partiële segmentaire techniek en de fasciotomie.
Percutane naaldaponeuroctomie is een techniek die wordt toegepast door niet-chirurgen, aan de patiënt veel geld kost en niet wordt terugbetaald. Met de naald veroorzaakt men littekenvorming in de omgeving. Hoewel de eerste resultaten soms spectaculair zijn, treden in meer dan 80% van de gevallen recidieven op, al na twee jaar. Tijdens een operatie kan de handchirurg zich soms moeten beperken tot het doorprikken van een koord wegens een risico voor neurovasculaire beschadiging.
De chemische behandeling met collagenase, een enzym dat geëxtraheerd wordt uit een Clostridiumbacterie, werkt selectief op collageen 1 en 2, en is al vier jaar beschikbaar voor het oplossen van dupuytrenkoorden.

Partiële fasciectomie met open palm

De voorkeurstechniek was en blijft, volgens dr. Coenen, de partiële fasciectomie met open palm. "Dat wil zeggen dat je een deel van de handpalm open laat De patiënt is huid kwijt wegens het krimpen van de huid door de invasie van Dupuytrenweefsel en postoperatief willen we dat de patiënt onmiddellijk de hand strekt. Dat is een zeer intensieve behandeling die veel van de patiënt vergt."
Na longitudinale incisie (die nooit recht mag zijn want dat geeft bij genezing opnieuw contractuur) wordt alle macroscopisch zichtbaar aangetast weefsel verwijderd. Met kleine incisies en kleine verwijderingen (zoals bij partiële segmentaire) is het recidiefrisico hoger. Bij de openpalmtechniek worden de wonden soms over 2 tot 3cm open gelaten, wat na vier tot zes weken altijd geneest Onmiddellijk wordt gestart met kinesitherapie (onder voldoende pijnstilling) en een statisch verstelbare spalk voor 's nachts gedurende één tot twee maanden. "Belangrijk is de dagelijkse mechanische reiniging van de wonde door een thuisverpleegkundige en de wekelijkse controle bij de huisarts om een vroegtijdige diagnose van Sudeck te kunnen stellen."

Collagenasetechniek

De inspuiting van collagenase gebeurt zonder verdoving met een heel fijne naald in de koord, terwijl de patiënt de vinger beweegt om niet in de pees te injecteren. Na 24 of 48 uur wordt dan onder lokale verdoving een manipulatie uitgevoerd om de koord te 'breken', met de hoop dat de huid niet openscheurt. De nabehandeling is dezelfde als bij de partiële fasciectomie. "Majeure complicaties heb ik nog niet gezien. Recidief is echter logisch. Dat werd in een prospectieve studie bevestigd met een recidiefpercentage van 40 tot 50% na vier jaar, in vergelijking met fasciectomie die 10 tot 20% recidief geeft. De collagenasetechniek heeft dus een therapeutische minderwaarde in vergelijking met partiële fasciectomie. Er blijven wel een aantal indicaties: een voorgeschiedenis van Sudeck, een zelfstandige met weinig tijd en die snel uit de nood wil worden geholpen, patiënten die per se de injectie willen."

Michelle Cooreman


Deze website is louter informatief en bestemd voor onze leden en medisch geïnteresseerden. Zij mag niet gebruikt worden, vermenigvuldigd worden of opgeslagen in enige vorm of op enige wijze ! Het rechtstreeks overnemen van artikels en die op het internet plaatsen, ook wel "Phishing" genoemd, is ten strengste verboden! Bedankt voor uw begrip en respect.
Proclaimer

Vereniging voor de ziekte van Dupuytren, Peyronie & Ledderhose
© 2012-2018
webdesign: highgate´57